Betónové výrobky

Kónus

konus

Dolný priemer: 1000 mm
Horný priemer: 600 mm
Výška: 560 mm
Hrúbka steny: 100 mm
Váha: 550 kg

Betónové šachtové a studňové skruže

rura_100_stupacky

 

priemer/výška/hrúbka (mm) - váha(kg)

1000/970/110 - 850
1000/970/110 - 850 so stupačkami
1000/600/110 - 850
1000/600/110 - 850 so stupačkami
1000/300/110 - 850
1000/300/110 - 850 so stupačkami

Studňová skruž - 800/970/85 - 550
Studňová skruž - 800/600/85 - 284
Studňová skruž - 800/300/85 - 171

Betónové rúry

rura

priemer/výška/hrúbka (mm) - váha(kg)

600/970/100/480
600/600/100/263
600/300/100/158

Betónové rúry s pätkou

500/970/80/263
400/970/70/197
300/970/50/101

Šachtové dná

sachtove_dno

priemer/výška/hrúbka (mm) - váha(kg)

1000/600/130/1200 - priame
1000/600/130/1200 - v tvare L
1000/600/130/1200 - v tvare T
1000/600/130/1200 - iné uhly

  • DN od 200 do 400
  • hladké, korugované

 

 

Vyrovnávacie prstence

prstenec

priemer/výška/hrúbka (mm)

600/40/100
600/60/100
600/80/100
600/100/100
600/150/100
600/200/100
600/300/100
600/500/100Poklopy

poklop_plechove_dvierka

priemer/výška (mm) - váha(kg)

1260/80 - 100 - plný
1000/80 - 90 - plný
800/60 - 80 - plný


1260/80/100 - s dvierkami 620x620
1260/80/100 - otvor 500x500

 

poklop_otvor_kruh 1260/80/100 - otvor priemer 60
1260/150/100 - otvor priemer 60
1260/200/100 - otvor priemer 60